کولر گازی چگونه سرما تولید می‌کند؟

کولر گازی چگونه سرما تولید می‌کند؟

کولر گازی چگونه سرما تولید می‌کند؟ کولرهای گازی با استفاده از یک چرخه تبرید 4 مرحله ای هوا را خنک

محتوای جدول

کولر گازی چگونه سرما تولید می‌کند؟ کولرهای گازی با استفاده از یک چرخه تبرید 4 مرحله ای هوا را خنک می‌کنند. مهم‌ترین اجزای کولر گازی که باعث تولید سرما می‌شوند شامل کمپرسور، گاز مبرد، کندانسور، فن کندانسور، شیر انبساط، تبخیر کننده، فن تبخیر کننده، لوله‌های مسی است. این اجزا در 4 مرحله فشرده‌سازی، کندانساسیون، تبخیر و تکرار چرخه باعث تولید سرما و خنک شدن هوا می‌شوند.

در ادامه اجزای کولر گازی و مراحل تولید سرما توسط این اجزا را بررسی می‌کنیم. مطالعه این مقاله در آشنایی با عملکرد سرمایش کولر گازی به شما کمک می‌کند.

اجزای اصلی کولر گازی و نقش آنها در تولید سرما

اجزای اصلی کولر گازی و نقش آنها در ایجاد سرما در زیر آمده است:

اجزای اصلی کولر گازی برای تولید سرما

کمپرسور

گاز مبرد

کندانسور

فن کندانسور

شیر انبساط

تبخیر کننده

فن تبخیر کننده

لوله‌های مسی

 • کمپرسور: قلب تپنده کولر گازی است. وظیفه اصلی آن فشرده‌سازی گاز مبرد و افزایش فشار و دمای آن است.
 • گاز مبرد: سیالی است که در داخل کولر گازی گردش می‌کند و با جذب و دفع گرما، هوا را خنک می‌کند.
 • کندانسور: یک مبدل حرارتی است که، در آن گرمای گاز مبرد فشرده شده توسط هوای محیط جذب شده و به مایع تبدیل می‌شود.
 • فن کندانسور: هوایی را که از روی کویل‌های کندانسور عبور می‌کند، خنک می‌کند.
 • شیر انبساط: وسیله‌ای است که فشار و دمای مایع را به طور ناگهانی کاهش می‌دهد.
 • تبخیر کننده: یک مبدل حرارتی است که در آن گرمای محیط توسط گاز مبرد مایع شده و سرد جذب می شود و به گاز تبدیل می‌شود.
 • فن تبخیر کننده: هوایی را که از روی کویل‌های تبخیر کننده عبور می‌کند، به داخل اتاق هدایت می‌کند.
 • لوله‌های مسی: گاز مبرد را بین اجزای مختلف کولر گازی انتقال می‌دهند.

مراحل تولید سرما در کولر گازی

کولرهای گازی با استفاده از یک چرخه تبرید برای خنک کردن هوا کار می‌کنند. این چرخه شامل چهار مرحله اصلی است که در هر کدام از آنها اجزای خاصی از کولر گازی نقش دارند:

مراحل تولید سرما در کولر گازی

مراحل تولید سرما در کولر گازی

1- فشرده‌سازی

 • کمپرسور: قلب تپنده کولر گازی است. وظیفه اصلی آن فشرده سازی گاز مبرد و افزایش فشار و دمای آن است. در این مرحله، گاز مبرد که در حالت گازی و با فشار و دمای پایین است، توسط کمپرسور مکیده شده و به طور قابل توجهی فشرده می‌شود. این فرآیند باعث افزایش چشمگیر فشار و دمای گاز مبرد می‌شود.

2- کندانساسیون

 • کندانسور: یک مبدل حرارتی است که در آن گرمای گاز مبرد فشرده شده توسط هوای محیط جذب شده و به مایع تبدیل می‌شود. گاز مبرد داغ و پر فشار از کمپرسور به کندانسور منتقل می‌شود. در کندانسور، کویل‌های مسی که حاوی گاز مبرد هستند، توسط فن کندانسور خنک می‌شوند. هوای خنک از روی کویل‌ها عبور کرده و گرمای گاز مبرد را جذب می‌کند. در اثر این تبادل حرارتی، دمای گاز مبرد به تدریج کاهش یافته و به حالت مایع تبدیل می‌شود.

3- تبخیر

 • شیر انبساط: وسیله‌ای است که فشار و دمای مایع را به طور ناگهانی کاهش می‌دهد. مایع خنک شده از کندانسور به شیر انبساط منتقل می‌شود. در شیر انبساط، یک سوراخ کوچک وجود دارد که مایع از آن عبور می‌کند. عبور مایع از این سوراخ کوچک باعث کاهش ناگهانی فشار و دمای آن می‌شود.
 • تبخیر کننده: یک مبدل حرارتی است که در آن گرمای محیط توسط گاز مبرد مایع شده و سرد جذب می‌شود و به گاز تبدیل می‌شود. مایع سرد و کم فشار از شیر انبساط به اواپراتور منتقل می‎شود. در اواپراتور، کویل‌های مسی که حاوی گاز مبرد هستند، در داخل اتاق قرار دارند. فن تبخیر کننده، هوای گرم اتاق را از روی کویل‌ها عبور می‌دهد. گرمای هوای اتاق توسط گاز مبرد مایع شده و سرد، جذب می‌شود. در اثر این تبادل حرارتی، دمای هوای اتاق به طور قابل توجهی کاهش یافته و خنک می‌شود. در همین حال، گاز مبرد در اثر جذب گرما به حالت گازی تبدیل می‌شود.

4- تکرار چرخه

 • لوله‌های مسی: گاز مبرد را بین اجزای مختلف کولر گازی انتقال می‌دهند. گاز مبرد سرد و کم فشار از اواپراتور به کمپرسور منتقل می‌شود و چرخه دوباره از مرحله اول آغاز می‌شود.

 

ایرانترم: مرجع تجهیزات تهویه مطبوع

ایرانترم

 سفارش و خرید انواع کولرگازی در ایران

عواملی که در سیستم خنک کنندگی کولر گازی مشکل ایجاد می‌کنند.

دلایل مختلفی می‌توانند در عملکرد سیستم خنک کنندگی کولر گازی اختلال ایجاد کنند و از جمله این دلایل می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

عواملی که در سیستم خنک کنندگی کولر گازی مشکل ایجاد می‌کنند.

عواملی که در سیستم خنک کنندگی کولر گازی مشکل ایجاد می‌کنند.

1- مشکلات مربوط به فیلتر هوا

 • فیلتر کثیف: اگر فیلتر هوای کولر گازی کثیف باشد، جریان هوا به داخل تبخیر کننده کاهش می‌یابد و این امر باعث کاهش کارایی سیستم خنک کنندگی می‌شود.
 • فیلتر نامناسب: نوع فیلتر هوا باید متناسب با شرایط محیطی باشد. اگر از فیلتر نامناسب استفاده شود، ممکن است گرد و غبار و آلاینده‌ها به راحتی از آن عبور کرده و در تبخیر کننده رسوب کنند.

2- مشکلات مربوط به گاز مبرد

 • نشتی گاز مبرد: اگر در سیستم لوله‌های کولر گازی نشتی وجود داشته باشد، گاز مبرد نشت کرده و به مرور زمان از مقدار آن کاسته می‌شود. کمبود گاز مبرد باعث کاهش شدید کارایی سیستم خنک کنندگی می‌شود.
 • گاز مبرد نامناسب: نوع گاز مبرد باید متناسب با مدل کولر گازی باشد. اگر از گاز مبرد نامناسب استفاده شود، ممکن است به کمپرسور کولر گازی آسیب برسد.

3- مشکلات مربوط به کمپرسور

 • کمبود روغن کمپرسور: کمپرسور کولر گازی برای عملکرد صحیح به روغن نیاز دارد. اگر سطح روغن کمپرسور پایین باشد، ممکن است به آن آسیب برسد و سیستم خنک کنندگی با مشکل مواجه شود.
 • مشکلات الکتریکی: کمپرسور کولر گازی با برق کار می‌کند. اگر در برق کمپرسور اختلال ایجاد شود، ممکن است از کار افتاده و سیستم خنک کنندگی با مشکل مواجه شود.
 • قطعات فرسوده: با گذشت زمان، قطعات کمپرسور ممکن است فرسوده شده و کارایی خود را از دست بدهند. این امر می‌تواند منجر به کاهش کارایی سیستم خنک کنندگی شود.

4- مشکلات مربوط به تبخیر کننده

 • کثیفی تبخیر کننده: اگر کویل‌های تبخیر کننده کثیف باشند، جریان هوا به روی آنها به درستی عبور نمی‌کند و این امر باعث کاهش کارایی سیستم خنک کنندگی می‌شود.
 • یخ زدگی تبخیر کننده: اگر رطوبت هوا بالا باشد، ممکن است کویل‌های اواپراتور یخ بزنند و این امر باعث انسداد جریان هوا و کاهش کارایی سیستم می‌شود.

5- مشکلات مربوط به کندانسور

 • کثیفی کندانسور: اگر کویل‌های کندانسور کثیف باشند، جریان هوا به روی آنها به درستی عبور نمی‌کند و این امر باعث افزایش دمای گاز مبرد و کاهش کارایی سیستم می‌شود.
 • فن کندانسور معیوب: فن کندانسور وظیفه دارد که هوای گرم را از روی کویل‌های کندانسور دور کند. اگر فن کندانسور معیوب باشد، دمای گاز مبرد افزایش یافته و سیستم خنک کننده با مشکل مواجه می‌شود.

6- مشکلات مربوط به ترموستات

 • تنظیم نامناسب ترموستات: اگر ترموستات به درستی تنظیم نشده باشد، ممکن است کولر گازی بیش از حد یا کم کار کند و این امر باعث ایجاد مشکل شود.
 • ترموستات معیوب: اگر ترموستات معیوب باشد، ممکن است به درستی دمای محیط را تشخیص ندهد و کولر گازی به درستی کار نکند.

سوالات متداول

 • مراحل تولید سرما در کولر گازی کدام است؟

  فشرده‌سازی، کندانساسیون، تبخیر و تکرار چرخه

 • اجزای اصلی کولر گازی در فرایند تولید سرما شامل چه مواردی است؟

  کمپرسور، گاز مبرد، کندانسور، فن کندانسور، شیر انبساط، تبخیر کننده، فن تبخیر کننده، لوله‌های مسی

ایرانترم
ایرانترم

ایران ترم: بزرگترین فروشگاه تجهیزات تهویه مطبوع، سرمایشی و گرمایشی در ایران

بهترین کولر گازی ۱۸۶۰۰

بهترین کولر گازی ۱۸۶۰۰ را انتخاب کنید تا در گرمای تابستان فضای بزرگ منزل و اداره را به راحتی خنک

بهترین کولر گازی ۱۲۰۰۰

بهترین کولر گازی ۱۲۰۰۰ با قیمتی مقرون‌به‌صرفه و مصرف انرژی پایین، تابستان گرم را خنک می‌سازد. انتخاب یک کولر گازی

بهترین کولر گازی ۱۳۲۰۰

بهترین کولر گازی ۱۳۲۰۰ فضای اتاق نشیمن، دفتر کاری یا غرفه نمایشگاهی شما را در گرمای تابستان خنک می‌کند. کولر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 • ثابت
 • همراه
× Send
سبد خرید
فروشگاه
لیست علاقه مندی ها
0 مورد سبد خرید
حساب من